Miejska Biblioteka Publiczna

w Józefowie

book
book

Determinanty społeczne i kulturowe

Autor: Hołyst, Brunon
W części I tego tomu Autor przedstawia działania eliminujące, takie jak: wojny, terroryzm i cyberterroryzm, które pozbawiają człowieka podstawowych praw i odzierają go z godności. Część II to rozważania na temat działań wykluczających - uniemożliwiających rozwój jednostki, a wynikających m.in. z dehumanizacji relacji międzyludzkich, braku zaufania i nierówności społecznych.

Część III stanowi wykład na temat przyzwoleń - na karę śmierci, eutanazję, aborcję, transplantację i inne działania - w którym Autor analizuje przede wszystkim aspekty etyczne omawianych zagadnień.Autor podejmuje próbę dokonania integracji i syntezy wiedzy dotyczącej problematyki zagrożeń życia, co stanowi przedsięwzięcie, które nie zostało dotąd w tak szerokim zakresie podjęte ani w literaturze polskiej, ani obcojęzycznej.Lista zagadnień naukowych budzących zainteresowanie Pana Profesora Brunona Hołysta, który wciąż poszukuje nowych tematów badawczych szczególnie zagrażających ludzkości, ma odwagę opisać prawdziwą rzeczywistość i jej zagrożenia oraz stanąć w obronie życia, nieustannie inspiruje innych.Niezaprzeczalnym walorem dzieła "Przeciwko życiu" jest podjęcie nieopracowanej dotąd w sposób całościowy problematyki zagrożenia życia człowieka w różnych wymiarach i kontekstach, z uwzględnieniem interdyscyplinarnego podejścia badawczego.Z recenzji prof. zw. dr hab. Krystyny Marzec-Holki

Zobacz pełny opis
Odpowiedzialność:Brunon Hołyst.
Seria:Przeciwko życiu / Brunon Hołyst : t. 2
Hasła:Bezpieczeństwo osobiste
Poczucie bezpieczeństwa
Monografia
Adres wydawniczy:Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2018.
Opis fizyczny:752 strony ; 24 cm.
Uwagi:Bibliografia, netografia na stronach 719-752.
Forma gatunek:Książki.. Publikacje naukowe..
Dziedzina:Socjologia i społeczeństwo
Powstanie dzieła:2018 r.
Skocz do:Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki
Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

 1. Część I
 2. DZIAŁANIA ELIMINUJĄCE
 3. Rozdział 1. Broń masowej zagłady jako zagrożenie życia
 4. w skali całej planety
 5. 1.1. Zagrożenia militarne
 6. 1.2. Nieproliferacja
 7. 1.3. Taktyczna broń nuklearna
 8. Rozdział 2. Wojna jako ekstremalne zagrożenie dla życia
 9. 2.1. Rodzaje konfliktów zbrojnych
 10. 2.2. Analiza komputerowa konfliktów
 11. 2.3. Przyczyny konfliktów
 12. 2.4. Przyczyny agresji
 13. 2.5. Potencjał obronny
 14. 2.6. "Dylemat bezpieczeństwa"
 15. 2.7. Teoria Tofflerów
 16. 2.8. Straty ludności
 17. Rozdział 3. Zbrojne konflikty na tle etnicznym lub religijnym
 18. 3.1. Poczucie krzywdy
 19. 3.2. Zjawisko społecznej kategoryzacji
 20. 3.3. Konflikty jako kryzys światowej polityki
 21. 3.4. Infrahumanizacja
 22. Rozdział 4. Wojny i konflikty społeczne na tle ekonomicznym
 23. 4.1. Strukturalne naruszanie praw człowieka
 24. 4.2. Ekonomia wojenna
 25. 4.3. Niedobory zasobów odnawialnych
 26. 4.4. Nierówności ekonomiczne
 27. 4.5. Konflikty społeczne
 28. Rozdział 5. Zbrodnie wojenne i tortury
 29. 5.1. "Ludobójstwo"
 30. 5.2. Zbrodnie w czasie konfliktów
 31. 5.3. Naruszenia praw człowieka
 32. 5.4. Problematyka tortur
 33. Rozdział 6. Kobiety i dzieci jako ofiary wojen i konfliktów zbrojnych
 34. 6.1. Przemoc w okresie wojny
 35. 6.2. Dziecko jako żołnierz
 36. Rozdział 7. Kryzysy humanitarne
 37. 7.1. Pomoc ofiarom kryzysów humanitarnych
 38. 7.2. Pomoc ofiarom
 39. 7.3. Obozy dla uchodźców
 40. 7.4. Regulacja praw własności
 41. 7.5. Uchodźcy w miastach
 42. Rozdział 8. Państwo Islamskie jako hybrydowa struktura terrorystyczna
 43. 8.1. Strategia Państwa Islamskiego
 44. 8.2. Cele Państwa Islamskiego
 45. 8.3. Źródła finansowania Państwa Islamskiego
 46. 8.4. Krwawa propaganda
 47. 8.5. Państwo Islamskie żądające podmiotowości w stosunkach
 48. międzynarodowych
 49. Rozdział 9. Fanatyzm religijny jako źródło terroryzmu
 50. 9.1. Rys historyczny związków religii z terroryzmem
 51. 9.2. Prawo islamu
 52. 9.3. Sekty i ruchy parareligijne
 53. 9.4. Salafizm
 54. 9.5. Prewencja kryminalna
 55. Rozdział 10. Terroryzm o podłożu politycznym
 56. 10.1. Wielowymiarowość polityki
 57. 10.2. Terroryzm po II wojnie światowej
 58. 10.3. Typologia nurtów terrorystycznych
 59. 10.4. Wspieranie terroryzmu przez państwo
 60. 10.5. Nowa era terroryzmu
 61. 10.6. Doktryna Busha
 62. Rozdział 11. Terror indywidualny
 63. 11.1. Nowy typ terrorysty
 64. 11.2. Poczucie alienacji
 65. 11.3. Zaburzenia osobowości
 66. 11.4. Rola internetu w popularyzacji materiałów wybuchowych
 67. 11.5. Zagrożenia bronią bakteriologiczną
 68. Rozdział 12. Terroryzm w kontekście problemu imigracji i uchodźstwa
 69. 12.1. Napływ imigrantów do Unii Europejskiej
 70. 12.2. Skutki migracji
 71. 12.3. Strategia Unii Europejskiej w walce z terroryzmem
 72. Rozdział 13. Terroryzm na morzu i w powietrzu
 73. 13.1. Piractwo morskie
 74. 13.2. Porwania samolotów
 75. Rozdział 14. Cyberterroryzm w zglobalizowanym świecie
 76. 14.1. Przyczyny rozwoju cyberterroryzmu
 77. 14.2. Korzystanie z internetu przez terrorystów
 78. 14.3. Odwoływanie się do przemocy
 79. 14.4. Struktury sieciowe
 80. 14.5. Aktywność propagandowa Państwa Islamskiego
 81. 14.6. Przenikanie organizacji terrorystycznych w cyberprzestrzeni
 82. 14.7. Zapobieganie atakom cyberterrorystycznym
 83. Rozdział 15. Media a terroryzm
 84. 15.1. Funkcje mass mediów
 85. 15.2. Rodzaje mediów
 86. 15.3. Manipulacja poprzez media
 87. 15.4. Dwukierunkowość transmisji
 88. 15.5. Komunikowanie masowe
 89. 15.6. Wpływ mediów na kształtowanie opinii publicznej
 90. 15.7. Informacje o terroryzmie
 91. Część II
 92. DZIAŁANIA WYKLUCZAJĄCE
 93. Rozdział 16. Zagrożenia dla demokracji i wolności obywatelskich
 94. 16.1. Istota demokracji
 95. 16.2. Dialog społeczny
 96. 16.3. Zachowania korupcyjne
 97. 16.4. Bezpieczeństwo państwa
 98. 16.5. Ograniczenia praw i wolności jednostki
 99. Rozdział 17. Dehumanizacja - destrukcja godności człowieka
 100. 17.1. Pojęcie godności
 101. 17.2. Utrata godności
 102. 17.3. Istota dehumanizacji
 103. 17.4. Naruszenie godności pacjentów w szpitalach
 104. 17.5. Przemoc w instytucjach totalnych
 105. 17.6. Zniesławienie
 106. Rozdział 18. Społeczny darwinizm - postawy egoizmu i rywalizacji
 107. w relacjach międzyludzkich
 108. 18.1. Istota darwinizmu społecznego
 109. 18.2. Negatywna wizja świata
 110. 18.3. Socjocentyzm
 111. 18.4. Konsekwencje rywalizacji
 112. 18.5. Bezczynni obserwatorzy scen przemocy
 113. Rozdział 19. Dysfunkcyjne aspekty zmian społecznych w globalizującym się
 114. świecie
 115. 19.1. Istota i skutki globalizacji
 116. 19.2. Wpływ przemian społeczno-kulturowych
 117. 19.3. Syndrom osamotnienia
 118. 19.4. Tożsamość współczesnego człowieka
 119. 19.5. Nowy ład międzynarodowy
 120. Rozdział 20. Deficyt zaufania we współczesnym świecie
 121. 20.1. Istota deficytu zaufania
 122. 20.2. Czynniki decydujące o zaufaniu lub nieufności
 123. 20.3. Rodzaje zaufania
 124. 20.4. Problem dystansu
 125. 20.5. Nadzór
 126. Rozdział 21. Dominacja społeczna i nietolerancja
 127. 21.1. Przyczyny postaw nietolerancji
 128. 21.2. Tolerancja jako wartość
 129. 21.3. Zróżnicowane postawy
 130. 21.4. Społeczeństwa pluralistyczne
 131. Rozdział 22. Postawy bierności i wycofania w życiu społecznym
 132. 22.1. Istota bierności
 133. 22.2. Postawy fatalistyczne
 134. 22.3. Rozproszona odpowiedzialność
 135. 22.4. Mechanizm obronny
 136. 22.5. Bierność a problem alienacji
 137. Rozdział 23. Ryzyko i strach
 138. 23.1. Pojęcie ryzyka
 139. 23.2. Nowoczesny model życia
 140. 23.3. Działania w celu ukształtowania postaw ludzkich
 141. 23.4. Zaspokajanie potrzeb człowieka
 142. 23.5. Potrzeby edukacyjne człowieka
 143. 23.6. Zagrożenia
 144. 23.7. Strach polityczny
 145. 23.8. Ryzyko wprowadzenia nowych technologii
 146. 23.9. Ryzyko działań koniecznych
 147. 23.10. Ocena ryzyka
 148. 23.11. Wiedza o ryzyku
 149. Rozdział 24. Skrajne ubóstwo i jego dramatyczne konsekwencje
 150. 24.1. Ubóstwo jako światowy problem społeczny
 151. 24.2. Strategia walki z głodem
 152. 24.3. Skutki ubóstwa dla jednostki
 153. 24.4. Kryzys żywnościowy
 154. 24.5. Walka z chorobami zakaźnymi
 155. 24.6. Działania Unii Europejskiej
 156. 24.7. Ekonomia rozwoju
 157. 24.8. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze
 158. Rozdział 25 Nierówności ekonomiczne jako źródło marginalizacji
 159. społecznej
 160. 25.1. Skutki nierówności ekonomicznych
 161. 25.2. Problematyka ubóstwa
 162. 25.3. Modele neoklasycznej ekonomii
 163. 25.4. Nowa strukturalizacja systemu społecznego
 164. Rozdział 26. Handel ludźmi jako forma zniewolenia
 165. we współczesnym świecie
 166. 26.1. Prawo do wolności
 167. 26.2. Nielegalne przekraczanie granic
 168. 26.3. Pojęcie "handel ludźmi"
 169. 26.4. Handel ludźmi jako przestępstwo międzynarodowe
 170. 26.5. Rola Straży Granicznej
 171. 26.6. Legitymizacja zysków z przestępstwa
 172. 26.7. Handel kobietami z Europy Środkowej i Wschodniej
 173. 26.8. Podatność wiktymogenna prostytutek
 174. 26.9. Pozycja prawna ofiary prostytutki
 175. 26.10. Programy finansujące działania przeciwko handiu ludźmi
 176. Rozdział 27. Prostytucja jako forma marginalizacji społecznej
 177. 27.1. Pojęcie prostytucji
 178. 27.2. Etiologia prostytucji
 179. 27.3. Prawna problematyka prostytucji
 180. 27.4. Uwarunkowania kulturowe i środowiskowe
 181. 27.5. Osobowość prostytutek
 182. 27.6. Prostytutki jako ofiary przestępstw
 183. 27.7. Formy prostytucji
 184. 27.8. Sponsoring
 185. Część III
 186. PRZYZWOLENIA
 187. Rozdział 28. Kara śmierci
 188. 28.1. Historia kary śmierci
 189. 28.2. Humanizm współczesnego prawa karnego
 190. 28.3. Argumenty przeciwko karze śmierci
 191. 28.4. Poglądy przeciwników kary śmierci
 192. 28.5. Racjonalne zasady dyskusji o karze śmierci
 193. Rozdział 29. Eutanazja - pomoc w ucieczce od bólu i cierpienia
 194. 29.1. Pojęcie eutanazji
 195. 29.2. Akceptacja eutanazji
 196. 29.3. Prawna dopuszczalność eutanazji
 197. 29.4. Argumenty przeciwko eutanazji
 198. Rozdział 30. Eugenika
 199. 30.1. Pojęcie eugeniki
 200. 30.2. Popularyzacja programu eugenicznego Haecklara i Darwina
 201. 30.3. Zagrożenia związane z możliwością klonowania człowieka
 202. 30.4. Projekty biotechnologiczne dotyczące DNA
 203. 30.5. Klonowanie jako problem etyczny
 204. 30.6. Stosowanie metod eugeniki
 205. Rozdział 31. Aborcja
 206. 31.1. Kontrowersje wobec aborcji
 207. 31.2. Etyczna ocena aborcji
 208. 31.3. Ustawowe uregulowanie aborcji
 209. 31.4. Czynniki determinujące aborcję
 210. 31.5. Postawy wobec aborcji
 211. 31.6. System przedaborcyjny
 212. Rozdział 32. Pozbawienie życia w sytuacji obrony koniecznej
 213. 32.1. Rys historyczny instytucji obrony koniecznej
 214. 32.2. Argumenty uzasadniające obronę konieczną
 215. 32.3. Orzecznictwo sądów w sprawach o obronę konieczną
 216. 32.4. Skuteczność działania obronnego
 217. Rozdział 33. Transplantacja - nadzieje i zagrożenia
 218. 33.1. Transplantacja jako kontrowersyjny problem
 219. 33.2. Nielegalny obrót narządami, tkankami i komórkami
 220. 33.3. Monitorowanie transplantacji
 221. 33.4. Zwalczanie zjawiska nielegalnej transplantacji
 222. 33.5. Zapobieganie bezprawnym przeszczepom
 223. Rozdział 34. Techniki wspomaganego rozrodu jako pomoc
 224. i zagrożenie dla życia
 225. 34.1. Zapłodnienie in vitro
 226. 34.2. Problematyka etyczna
 227. 34.3. Zapłodnienie pozaustrojowe i mikroiniekcja
 228. 34.4. Inne procedury związane z zapłodnieniem i transferem
 229. 34.5. Finansowanie procedur in vitro
 230. 34.6. Pozytywne skutki stosowania metody in vitro
 231. 34.7. Obniżenie jakości życia po zabiegu in vitro
 232. Rozdział 35. Medycyna i prawo wobec śmierci klinicznej
 233. 35.1. Kryteria śmierci klinicznej
 234. 35.2. Dyspozycja pacjenta lub jego pełnomocnika odnośnie do życia
 235. 35.3. Stanowisko Polski w sprawie śmierci klinicznej
 236. Rozdział 36. Śmierć pacjenta w wyniku błędu w sztuce lekarskiej
 237. oraz w czasie eksperymentów medycznych
 238. 36.1. Definicja błędu medycznego
 239. 36.2. Śmierć pacjenta na stole operacyjnym
 240. 36.3. Błąd diagnostyczny
 241. 36.4. Kodeks norymberski
 242. 36.5. Stanowisko amerykańskich onkologów w odniesieniu
 243. do nowotworów i AIDS
 244. 36.6. Zmiany w strukturze badań medycznych
 245. Bibliografia

Zobacz spis treściSprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Biblioteka Gł.
ul. Skłodowskiej - Curie 5/7

Sygnatura: CZYTELNIA: 316
Numer inw.: 60612
Dostępność: można wypożyczyć za kaucją na 14 dni

schowek


Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki:

bookbookbookbookbookbookbookbookbookbookbookbookbookbookbookbookbookbookbook


Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.