Miejska Biblioteka Publiczna

w Józefowie

book
book

Dopasowanie kompetencyjne człowieka do pracy

Autor: Jastrzębowska-Tyczkowska, Agata
W psychologii wyróżnia się trzy możliwe przyczyny zadowolenia z pracy. Po pierwsze, środowisko. Jeżeli w pracy są jasno postawione cele, systematyczne wsparcie przełożonego i współpracowników, a także poczucie kontroli nad realizowanymi zadaniami - wówczas będziemy czuli się w niej lepiej. Po drugie, człowiek. Jeżeli pracownik posiada przykładowo wyższe kompetencje transferowalne, które dotyczą ogólnych

relacji międzyludzkich i organizacji pracy własnej (potocznie nazwane kompetencjami "miękkimi"), to spostrzega swoją pracę bardziej pozytywnie niż pracownik o niskim poziomie tych kompetencji. Po trzecie, dopasowanie, czyli interakcja obu powyższych przyczyn. Twierdzi się, że "nie ma ludzi idealnych, lecz są ludzie idealni dla siebie". Okazuje się, że analogicznie jest z pracą.Książkę Agaty Jastrzębowskiej wziąłem do ręki z zaciekawieniem. Wypełnia ona lukę publikacyjną w dorobku polskiej psychologii pracy i organizacji, jaka istnieje na styku dwóch obszarów tematycznych: dopasowania do rynku pracy i kompetencji. (.) W dobie wszechobecnej globalizacji, która raczej faworyzuje dopasowanie człowieka do pracy, wzmiankowana na początku książki idea dopasowania pracy do człowieka (ang. job crafting) w jej treści ustępuje, zgodnie z dominującym duchem globalizacji, idei dopasowania człowieka do stanowiska pracy.dr hab. Romuald Derbis, prof. Uniwersytetu OpolskiegoMonografia poświęcona jest dopasowaniu kompetencyjnemu. Moim zdaniem jest to temat ważny i aktualny, gdyż w każdej współczesnej organizacji działy zarządzania zasobami ludzkimi próbują praktycznie odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących kompetencji pracowników bądź kandydatów na pracowników. Jednocześnie tysiące ludzi na różnych etapach kariery próbują oszacować i rozwijać swoje kompetencje zawodowe, aby znaleźć się w bardziej uprzywilejowanej sytuacji na rynku pracy.dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. Uniwersytetu SWPSAgata Jastrzębowska - psycholożka społeczna, adiunktka na Wydziale Psychologii w Warszawie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, oraz ewaluatorka w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej tej uczelni. Koordynuje program ministerialny "Doktorat wdrożeniowy", w którym łączony jest wymiar naukowy i praktyczny doktoratu. Wcześniej przez kilka lat zajmowała się monitoringiem karier absolwentów. Obecnie członkini Mobility Research Group Uniwersytetu SWPS, a także Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji.

Zobacz pełny opis
Odpowiedzialność:Agata Jastrzębowska ; Uniwersytet SWPS.
Hasła:Bilans Kapitału Ludzkiego (projekt badawczy)
Kompetencje zawodowe
Luka kompetencyjna
Przydatność zawodowa
Satysfakcja zawodowa
Kwalifikacje zawodowe
Profesjonalizm
Jakość życia
Luka kompetencyjna
Polska
Monografia
Raport z badań
Adres wydawniczy:Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020.
Wydanie:Wydanie pierwsze.
Opis fizyczny:211 stron : ilustracje, wykresy ; 21 cm.
Uwagi:Przyjęta nazwa autora: Agata Jastrzębowska-Tyczkowska. Bibliografia, netografia na stronach 176-200. Indeks.
Forma gatunek:Książki. Publikacje naukowe.
Dziedzina:Psychologia
Zakres czasowy:2010-2020 r.
Powstanie dzieła:2020 r.
Skocz do:Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

 1. Podziękowania
 2. Wprowadzenie
 3. CZĘŚĆ I. DOPASOWANIE CZŁOWIEKA DO PRACY
 4. Rozdział 1. Dopasowanie w psychologii
 5. Rozdział 2. Interdyscyplinarne rodzaje dopasowania
 6. człowieka do pracy
 7. 2.1. (Nie)dopasowanie edukacyjne
 8. 2.2. Dopasowanie człowiek-organizacja
 9. Rozdział 3. Efekty dopasowania człowieka do pracy
 10. Rozdział 4. Metody pomiaru dopasowania
 11. Podsumowanie części I
 12. CZĘŚĆ II. KOMPETENCJE NA RYNKU PRACY
 13. Rozdział 5. Kompetencje - wprowadzenie teoretyczne
 14. 5.1. Definicje kompetencji
 15. 5.2. Klasyfikacje kompetencji
 16. 5.3. Ujęcie kompetencji w psychologii
 17. 5.3.1. Kompetencje jako tendencja motywacyjna i potrzeba
 18. 5.3.2. Kompetencje jako przekonanie o własnej
 19. skuteczności
 20. 5.3.3. Kompetencje jako wyznacznik dobrego
 21. funkcjonowania
 22. 5.3.4. Kompetencje jako złożony wymiar osobowościowych
 23. uwarunkowań efektywności działania człowieka
 24. 5.4. Kompetencje transferowalne
 25. 5.5. Znaczenie kompetencji w różnych soczewkach
 26. 5.5.1. Soczewka społeczeństwa: perspektywa makro
 27. 5.5.2. Soczewka organizacji: perspektywa meso
 28. 5.5.3. Soczewka człowieka: perspektywa mikro
 29. 5.6. Kompetencje - kapitał ludzki czy zasoby (ludzkie)
 30. Rozdział 6. Metody pomiaru kompetencji
 31. Podsumowanie części II
 32. CZĘŚĆ III. DOPASOWANIE KOMPETENCYJNE
 33. Rozdział 7. Dopasowanie kompetencyjne - inspiracje
 34. teoretyczne
 35. 7.1. Niedobór kompetencji wymaganych
 36. 7.2. Nadmiar kompetencji niewymaganych
 37. Rozdział 8. Dopasowanie kompetencyjne - operacjonalizacja
 38. zmiennych
 39. Podsumowanie części III
 40. CZĘŚĆ IV. KOMPETENCJE - DOPASOWANIA - DOBROSTAN:
 41. BADANIA I ANALIZY WŁASNE
 42. Rozdział 9. Metodologia badań
 43. 9.1. Badanie własne
 44. 9.1.1. Osoby badane
 45. 9.1.2. Narzędzia badawcze, zmienne oraz ich pomiar
 46. 9.2. Bilans Kapitału Ludzkiego
 47. 9.2.1. Osoby badane
 48. 9.2.2. Zmienne uwzględnione w analizach BKL
 49. Rozdział 10. Kompetencje transferowalne a dobrostan
 50. 10.1. Diagnoza kompetencji społeczeństwa polskiego
 51. w projekcie BKL
 52. 10.2. Posiadane kompetencje transferowalne a dobrostan
 53. zawodowy i ogólny wykształconych i pracujących Polaków
 54. (badanie własne)
 55. Rozdział 11. Dopasowanie kompetencyjne a inne rodzaje
 56. dopasowania
 57. Rozdział 12. Dopasowanie a dobrostan
 58. 12.1. Dopasowanie a dobrostan w projekcie BKL
 59. 12.2. Dopasowanie a dobrostan (badanie własne)
 60. Podsumowanie części IV
 61. Zakończenie
 62. Literatura cytowana
 63. Aneks 1. Narzędzie do pomiaru dopasowania
 64. kompetencyjnego
 65. Indeks nazwisk

Zobacz spis treściSprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Biblioteka Gł.
ul. Skłodowskiej - Curie 5/7

Sygnatura: CZYTELNIA: 331
Numer inw.: 65603
Dostępność: można wypożyczyć na 30 dni

schowek

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.