Miejska Biblioteka Publiczna

w Józefowie

book
book

Woda : zasoby, degradacja, ochrona

Autor: Chełmicki, Wojciech
Podręcznik omawia charakterystykę hydrologiczną występowania wód powierzchniowych i podziemnych, ich obieg w przyrodzie, skład chemiczny i właściwości wpływające na jakość wody. Szczególną uwagę zwraca na zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego użytkowania zasobów wodnych i degradacji wód oraz na problemy ich ochrony i oczyszczania.


Odpowiedzialność:Wojciech Chełmicki.
Seria:Środowisko
Hasła:Woda - degradacja
Woda - ochrona
Podręczniki akademickie
Adres wydawniczy:Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
Wydanie:Wyd. 1, 2 dodr.
Opis fizyczny:306 s. [4] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
Uwagi:Bibliogr. s. 285-300. Indeks.
Skocz do:Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

 1. 1. Wstęp
 2. 1.1. Dorzecze, zlewnia
 3. 1.2. Obieg wody w przyrodzie
 4. 2. Właściwości i skład chemiczny wody
 5. 2.1. Fizyczno-chemiczne właściwości wody
 6. 2.1.1. Temperatura
 7. 2.1.2. Gęstość, pojemność cieplna i lepkość
 8. 2.1.3. Stężenie substancji rozpuszczonych
 9. 2.1.4. Przewodność elektryczna
 10. 2.1.5. Unosiny i zawiesiny
 11. 2.1.6. Odczyn (pH)
 12. 2.1.7. Kwasowość i zasadowość
 13. 2.1.8. Potencjał utleniająco-redukcyjny (redox - Eh)
 14. 2.1.9. Twardość
 15. 2.1.10. Barwa, smak i zapach
 16. 2.1.11. Gazy
 17. 2.1.12. Najważniejsze jony i makropierwiastki
 18. 2.1.13. Metale ciężkie
 19. 2.1.14. Substancje radioaktywne
 20. 2.1.15. Związki organiczne
 21. 2.2. Biologiczne właściwości wody
 22. 2.2.1. Patogeny
 23. 2.2.2. Glony
 24. 2.3. Wskaźniki jakości wody
 25. 2.3.1. Skażenie, zanieczyszczenie, zatrucie
 26. 2.3.2. Wskaźniki fizyczno-chemiczne
 27. 2.3.3. Wskaźniki tlenowe
 28. 2.3.4. Wskaźniki biologiczne
 29. 2.3.5. Indeksy
 30. 2.4. Kryteria i normy jakości wody
 31. 3. Zasoby wodne
 32. 3.1. Podstawowe pojęcia
 33. 3.1.1. Zasoby wód powierzchniowych
 34. 3.1.2. Zasoby wód podziemnych
 35. 3.1.3. Zasoby wodne zlewni
 36. 3.2. Zasoby wodne Polski
 37. 4. Procesy hydrologiczne i czynniki je kształtujące
 38. 4.1. Podstawowe procesy i ich badanie
 39. 4.2. Opady atmosferyczne
 40. 4.2.1. Czynniki naturalne
 41. 4.2.2. Czynniki antropogeniczne
 42. 4.3. Topnienie pokrywy śnieżnej
 43. 4.3.1. Czynniki naturalne
 44. 4.3.2. Czynniki antropogeniczne
 45. 4.4. Infiltracja i spływ powierzchniowy
 46. 4.4.1. Czynniki naturalne
 47. 4.4.2. Czynniki antropogeniczne
 48. 4.5. Retencja powierzchniowa i podziemna
 49. 4.5.1. Czynniki naturalne
 50. 4.5.2. Czynniki antropogeniczne
 51. 4.6. Parowanie terenowe
 52. 4.6.1. Czynniki naturalne
 53. 4.6.2. Czynniki antropogeniczne
 54. 5. Zmiany wielkości zasobów wodnych
 55. 5.1. Rodzaje antropogenicznych oddziaływań
 56. 5.2. Oddziaływania bezpośrednie i ich skutki
 57. 5.2.1. Pobór i przerzuty wody
 58. 5.2.2. Odwodnienia górnicze
 59. 5.2.3. Retencja zbiornikowa
 60. 5.2.4. Melioracje
 61. 5.3. Oddziaływania pośrednie i ich skutki
 62. 5.3.1. Zabudowa i przekształcanie koryt rzecznych
 63. 5.3.2. Eksploatacja rumowiska korytowego
 64. 5.3.3. Zmiany użytkowania ziemi
 65. 5.3.4. Globalne zmiany klimatyczne a zasoby wodne
 66. 5.3.5. Wpływ zanieczyszczenia atmosfery
 67. 6. Ochrona zasobów wodnych
 68. 6.1. Ochrona przez retencję
 69. 6.2. Ochrona przez zmianę użytkowania ziemi
 70. 6.3. Sztuczne zasilanie wód podziemnych
 71. 6.3.1. Metody sztucznego zasilania
 72. 6.3.2. Znaczenie sztucznego zasilania w gospodarowaniu wodą
 73. 6.4. Ochrona wód podziemnych w obszarach górniczych
 74. 6.5. Oszczędność wody
 75. 6.5.1. Wodooszczędne systemy melioracyjne
 76. 6.5.2. Obieg zamknięty
 77. 6.5.3. Oszczędność wody w gospodarce komunalnej i przemyśle
 78. 6.5.4. Wykorzystanie wód kopalnianych
 79. 7. Źródła zanieczyszczenia wody
 80. 7.1. Źródła obszarowe
 81. 7.1.1. Zanieczyszczone opady atmosferyczne
 82. 7.1.2. Rolnictwo i leśnictwo
 83. 7.1.3. Wysypiska i składowiska
 84. 7.1.4. Obszary zurbanizowane
 85. 7.2. Źródła punktowe
 86. 7.2.1. Zrzuty ścieków
 87. 7.2.2. Wycieki z przewodów i zbiorników
 88. 7.3. Źródła liniowe
 89. 7.3.1. Linie komunikacyjne
 90. 7.3.2. Rzeki i kanały
 91. 8. Zmiany jakości wód rzecznych
 92. 8.1. Przyczyny zanieczyszczenia rzek
 93. 8.1.1. Ścieki
 94. 8.1.2. Spływ powierzchniowy i spłukiwanie
 95. 8.1.3. Wpływ zabudowy hydrotechnicznej i regulacji koryt na jakość wód rzecznych
 96. 8.2. Eutrofizacja i acidofizacja
 97. 8.3. Normy dopuszczalnego stężenia zanieczyszczeń w ściekach
 98. 8.4. Samooczyszczanie rzek
 99. 8.4.1. Działalność mikroorganizmów
 100. 8.4.2. Sedymentacja zawiesin
 101. 8.4.3. Adsorpcja
 102. 8.4.4. Rozcieńczanie
 103. 8.4.5. Fotosynteza
 104. 8.4.6. Strefy samooczyszczania
 105. 8.5. Klasyfikacje jakości (czystości) rzek
 106. 8.5.1. Klasyfikacja jakości rzek w Polsce
 107. 8.5.2. Przykłady dotychczas stosowanych klasyfikacji za granicą
 108. 8.5.3. Propozycja Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ
 109. 8.5.4. Ramowa Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej
 110. 9. Zmiany jakości wód jeziornych
 111. 9.1. Fizyczne cechy jezior
 112. 9.1.1. Morfologia i morfometria misy jeziornej
 113. 9.1.2. Stratyfikacja termiczna
 114. 9.1.3. Stratyfikacja tlenowa
 115. 9.2. Trofia jezior i proces eutrofizacji
 116. 9.2.1. Czynniki trofii jezior
 117. 9.2.2. Tempo eutrofizacji
 118. 9.3. Klasyfikacja jezior ze względu na stan czystości
 119. 10. Zmiany jakości wód podziemnych
 120. 10.1. Ogniska zanieczyszczeń
 121. 10.2. Uwarunkowania geologiczne
 122. 10.3. Uwarunkowania glebowe
 123. 10.4. Transport zanieczyszczeń
 124. 10.4.1. Dyfuzja, adwekcja, dyspersja
 125. 10.4.2. Retardacja
 126. 10.4.3. Znaczenie rodzaju zanieczyszczeń
 127. 10.4.4. Schematy migracji zanieczyszczeń
 128. 10.5. Przemiany fizyczno-chemiczne w wodach podziemnych
 129. 10.6. Metody oceny podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie
 130. 10.7. Mapy zagrożeń i podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie
 131. 10.8. Zanieczyszczenie wód podziemnych w Polsce
 132. 10.9. Przykłady zanieczyszczenia wód podziemnych na świecie
 133. 11. Ochrona wód powierzchniowych przed degradacją
 134. 11.1. Zapobiegać czy leczyć?
 135. 11.2. Ochrona bierna i ochrona czynna
 136. 11.3. Ograniczenia dotyczące wprowadzania zanieczyszczeń do wód
 137. 11.4. Strefy ochronne
 138. 11.5. Monitoring wód płynących
 139. 11.6. Oceny oddziaływania na środowisko
 140. 11.7. Wspomaganie naturalnych procesów oczyszczania wód powierzchniowych
 141. 11.8. Sztuczne uzdatnianie i oczyszczanie wody
 142. 11.8.1. Uzdatnianie
 143. 11.8.2. Oczyszczanie
 144. 11.8.3. Oczyszczanie ścieków w Polsce
 145. 11.9. Ochrona jezior
 146. 11.9.1. Ograniczanie dostawy nutrientów
 147. 11.9.2. Rekultywacja jezior
 148. 12. Ochrona wód podziemnych przed degradacją
 149. 12.1. Monitoring wód podziemnych
 150. 12.2. Wskazanie działań ochronnych
 151. 12.3. Strefy ochronne
 152. 12.4. Ochrona czynna
 153. 12.4.1. Usuwanie ognisk zanieczyszczeń
 154. 12.4.2. Zabezpieczanie wysypisk i składowisk
 155. 12.4.3. Usuwanie zanieczyszczeń i rekultywacja wód podziemnych
 156. 13. Ekonomiczne skutki degradacji
 157. 14. Gospodarowanie wodą
 158. 14.1. Zlewnia jako obiekt gospodarowania wodą
 159. 14.2. Systemy wodno-gospodarcze

Zobacz spis treściSprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Biblioteka Gł.
ul. Skłodowskiej - Curie 5/7

Sygnatura: CZYTELNIA: 556
Numer inw.: 64437
Dostępność: można wypożyczyć na 30 dni

schowek

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.