Miejska Biblioteka Publiczna

w Józefowie

book
book

Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy
Wśród wyzwań, które stoją przed współczesnymi przedsiębiorstwami, szczególnie ważna jest rosnąca rola zasobów ludzkich jako źródła przewagi konkurencyjnej. Istotne jest także dążenie do podnoszenia efektywności, wykorzystywanie możliwości stwarzanych przez nowoczesne technologie, konieczność działania przy założeniu ciągłych zmian. Nowe uwarunkowania wymagają szybkości,

elastyczności czy też zdolności uczenia się, które mogą zapewnić kompetentni pracownicy.
Inspiracją do napisania książki są systematyczne i ciągłe zmiany zachodzące w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Wynikają one z przeobrażeń widocznych na rynku pracy, zmian społecznych, ekonomicznych czy pokoleniowych. Wszystkie te modyfikacje powodują, że choć tematyka zarządzania zasobami ludzkimi jest podejmowana od lat, wymaga ciągłego aktualizowania.
Książka powstała na podstawie zgromadzonej przez autorów wiedzy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzonych przez nich badań naukowych oraz praktycznego doświadczenia. Dzięki temu w książce opisano najnowsze metody, narzędzia, instrumenty oraz trendy, które stanowią obszar zainteresowania zarówno dla praktyków, jak i teoretyków.

Opis pochodzi od wydawcy

Zobacz pełny opis
Odpowiedzialność:redakcja naukowa Renata Oczkowska ; zespół autorski: Renata Oczkowska, Urszula Bukowska, Anna Dolot, Jacek Kopeć, Tomasz Kusio, Robert Szydło, Sylwia Wiśniewska, Piotr Zając.
Hasła:Kadry - polityka
Przedsiębiorstwo - zatrudnienie - organizacja
Adres wydawniczy:Warszawa : PWN, 2019.
Wydanie:Wydanie I.
Opis fizyczny:408 strony : ilustracje ; 23 cm.
Uwagi:Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.
Twórcy:Bukowska, Urszula. Autor

Dolot, Anna. Autor

Kopeć, Jacek. Autor

Kusio, Tomasz. Autor

Oczkowska, Renata. Redaktor

Szydło, Robert. Autor

Wiśniewska, Sylwia. Autor

Zając, Piotr. (1978- ). Autor
Autor

Skocz do:Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

 1. Wprowadzenie (Renata Oczkowska)
 2. ROZDZIAŁ 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi organizacji - geneza i rozwój koncepcji (Renata Oczkowska)
 3. 1.1. Ewolucja funkcji personalnej
 4. 1.2. Geneza i modelowe ujęcia zarządzania zasobami ludzkimi
 5. 1.3. Pojęcie, cele i zakres zarządzania zasobami ludzkimi
 6. 1.4. Koncepcja zarządzania kapitałem ludzkim
 7. 1.5. Organizacyjny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi
 8. Literatura
 9. ROZDZIAŁ 2. Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi (Urszula Bukowska, Anna Dolot, Jacek Kopeć, Tomasz Kusio, Renata Oczkowska, Robert Szydło, Sylwia Wiśniewska, Piotr Zając)
 10. 2.1. Uwarunkowania zewnętrzne
 11. 2.1.1. Globalizacja
 12. 2.1.2. Koniunktura gospodarcza
 13. 2.1.3. Zmiany demograficzne
 14. 2.1.4. Rynek pracy
 15. 2.1.5. Różnice pokoleniowe
 16. 2.1.6. Uwarunkowania prawne
 17. 2.1.7. Nowoczesne technologie
 18. 2.2. Uwarunkowania wewnętrzne
 19. 2.2.1. Fazy rozwoju organizacji
 20. 2.2.2. Kultura organizacyjna
 21. 2.2.3. Style kierowania
 22. 2.2.4. Różnorodność pracownicza
 23. Literatura
 24. ROZDZIAŁ 3. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi (Sylwia Wiśniewska)
 25. 3.1. Istota cele strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
 26. 3.2. Proces strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
 27. 3.3. Typologia strategii zarządzania zasobami ludzkimi
 28. 3.4. Relacje między strategią organizacji a strategią zarządzania zasobami ludzkimi
 29. 3.5. Charakterystyka strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim
 30. Literatura
 31. ROZDZIAŁ 4. Planowanie zasobów ludzkich (Piotr Zając)
 32. 4.1. Planowanie zasobów ludzkich w kontekście nowych uwarunkowań gospodarczych
 33. 4.2. Cel i treść planowania zasobów ludzkich
 34. 4.3. Identyfikacja potrzeb personalnych
 35. 4.4. Przewidywanie zmian w stanie zatrudnienia
 36. Literatura
 37. ROZDZIAŁ 5. Analiza pracy (Urszula Bukowska)
 38. 5.1. Istota i rodzaje analizy pracy
 39. 5.2. Opis stanowiska pracy
 40. 5.3. Przebieg analizy pracy
 41. 5.4. Metody i techniki analizy pracy
 42. 5.5. Wykorzystanie wyników analizy pracy
 43. Literatura
 44. ROZDZIAŁ 6. Pozyskiwanie pracowników (Anna Dolot)
 45. 6.1. Pozyskiwanie pracowników - istota i kluczowe pojęcia
 46. 6.2. Proces rekrutacji kandydatów do pracy
 47. 6.2.1. Funkcje i rodzaje rekrutacji
 48. 6.2.2. Przebieg procesu rekrutacji
 49. 6.3. Proces selekcji kandydatów do pracy
 50. 6.3.1. Cele i etapy procesu selekcji
 51. 6.3.2. Metody selekcji
 52. 6.4. Ocena efektywności metod selekcji kandydatów do pracy
 53. 6.5. Adaptacja pracowników do organizacji
 54. Literatura
 55. ROZDZIAŁ 7. Ocenianie pracowników (Tomasz Kusio)
 56. 7.1. Pojęcie i znaczenie oceniania pracowników
 57. 7.2. Projektowanie i doskonalenie systemu ocen okresowych
 58. 7.2.1. Elementy systemu oceny
 59. 7.2.2. Przeprowadzenie oceny pracowniczej
 60. 7.3. Ocenianie osób pracujących w ramach niestandardowych form zatrudnienia
 61. 7.4. Ocenianie menedżerów
 62. 7.5. Błędy w ocenianiu i ich wpływ na motywację do pracy
 63. Literatura
 64. ROZDZIAŁ 8. Rozwój pracowników (Anna Dolot)
 65. 8.1. Istota rozwoju z ukierunkowaniem na specyfikę rozwoju ludzi dorosłych
 66. 8.2. Organizacja procesu rozwoju pracowników
 67. 8.2.1. Istota i etapy procesu rozwoju pracowników
 68. 8.2.2. Identyfikacja potrzeb rozwojowych
 69. 8.2.3. Planowanie procesu rozwoju pracowników
 70. 8.2.4. Realizacja procesu rozwoju pracowników
 71. 8.2.5. Ewaluacja procesu rozwoju pracowników
 72. 8.3. Podmioty uczestniczące w rozwoju pracowników
 73. Literatura
 74. ROZDZIAŁ 9. Instrumenty rozwoju pracowników oraz kształtowanie karier (Anna Dolot)
 75. 9.1. Szkolenia pracowników
 76. 9.1.1. Funkcje szkoleń pracowników
 77. 9.1.2. Metody i techniki szkolenia na stanowisku pracy
 78. 9.1.3. Metody i techniki szkolenia poza stanowiskiem pracy
 79. 9.1.4. Metody i techniki uniwersalne
 80. 9.1.5. Typologie szkoleń
 81. 9.2. Przemieszczenia pracowników
 82. 9.3. Strukturyzacja pracy
 83. 9.4. Kształtowanie karier
 84. 9.4.1. Istota kariery i terminy pokrewne
 85. 9.4.2. Podejścia i strategie w zarządzaniu karierą
 86. 9.4.3. Etapy kariery zawodowej
 87. Literatura
 88. ROZDZIAŁ 10. Wynagradzanie pracowników (Jacek Kopeć)
 89. 10.1. Pojęcie i funkcje wynagrodzeń
 90. 10.2. Strategie wynagradzania pracowników
 91. 10.3. Projektowanie i wdrażanie zakładowego systemu wynagradzania pracowników
 92. 10.3.1. Etapy projektowania i wdrażania systemu wynagradzania pracowników
 93. 10.3.2. Elementy składowe systemu wynagradzania pracowników
 94. 10.3.3. Ocena efektywności i motywacyjności zakładowego systemu wynagradzania pracowników
 95. Literatura
 96. ROZDZIAŁ 11. Zwalnianie pracowników (Jacek Kopeć)
 97. 11.1. Przyczyny wpływające na decyzję firmy o zwolnieniu pracowników
 98. 11.2. Rodzaje zwolnień
 99. 11.3. Proces redukcji zatrudnienia
 100. 11.4. Skutki zwolnień pracowniczych
 101. Literatura
 102. ROZDZIAŁ 12. Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi (Urszula Bukowska, Robert Szydło, Sylwia Wiśniewska, Piotr Zając)
 103. 12.1. Kształtowanie wizerunku pracodawcy
 104. 12.2. Partycypacja pracownicza
 105. 12.3. Controlling w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 106. 12.4. Grywalizacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 107. Literatura

Zobacz spis treściSprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Biblioteka Gł.
ul. Skłodowskiej - Curie 5/7

Sygnatura: CZYTELNIA: 005
Numer inw.: 64439
Dostępność: można wypożyczyć na 30 dni

schowek

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.