Miejska Biblioteka Publiczna

w Józefowie

book
book

E-obywatel, E-sprawiedliwość, E-usługi
Publikacja "E-obywatel. E-sprawiedliwość. E-usługi" pod red. K. Flagi-Gieruszyńskiej, J. Gołaczyńskiego i D. Szostka stanowi monograficzne opracowanie praktycznych zagadnień związanych z wykorzystywaniem systemów teleinformatycznych i środków komunikowania się na odległość dla podnoszenia jakości życia obywateli poprzez zwiększenie dostępności usług publicznych, wymiaru sprawiedliwości,

świadczeń zdrowotnych, a także rozwoju rynku towarów i usług w obrocie gospodarczym.Spośród wielu niezwykle interesujących zagadnień przewijających się w tych analizach kilka z nich ma pierwszoplanowe znaczenie. Są to m.in.:obrót konsumencki,rynek usług zdrowotnych,postępowanie dowodowe w zakresie odpowiedzialności poszczególnych podmiotów obecnych i funkcjonujących w systemach teleinformatycznych,problematyka pozasądowego rozstrzygania sporów z udziałem pacjentów i konsumentów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (ODR),funkcjonowanie organów administracji publicznej i organów wymiaru sprawiedliwości w nowej "wirtualnej" rzeczywistości.W przygotowanym opracowaniu Autorzy odnieśli się do tych problemów wielowymiarowo, wskazując nie tylko teraźniejszość i kwestie dotyczące obecnego stanu technicznego i prawnego, ale również perspektywy rozwoju sektora usług publicznych oraz wymiaru sprawiedliwości z wykorzystaniem coraz silniejszego potencjału nowych technologii.Publikacja omawia również kwestie odnoszące się do obrotu gospodarczego i problemów związanych z komercyjnym wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez nieograniczony dostęp do Internetu oraz tworzenia systemów teleinformatycznych dedykowanych poszczególnym rynkom towarów i usług.W monografii znajdują się opracowania autorstwa zarówno przedstawicieli praktyki, jak i nauki na temat znaczenia rozwoju nowych technologii dla kształtowania współczesnego obrotu prawnego i gospodarczego w następujących zakresach:E-konsument,E-zdrowie,E-wymiar sprawiedliwości,E-usługi publiczne,IT i e-commerce.W przedstawionym zbiorze studiów każdy, komu bliskie są idee wykorzystania nowych technologii w sferze prawa prywatnego i publicznego oraz uregulowania podstaw prawnych wymiany usług, towarów i informacji przy użyciu Internetu i systemów teleinformatycznych, znajdzie zagadnienie, które go zainteresuje i zainspiruje do dalszej dyskusji o przyszłości prawa mediów elektronicznych.

Zobacz pełny opis
Odpowiedzialność:redakcja Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek ; autorzy Gabriela Bar, Marcin Białecki, Marcin Borek, Maciej Czaplewski, Grzegorz Fiuk, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Iwona Foryś, Ewa Galewska, Izabella Gil, Piotr Gil, Włodzimierz Głodowski, Jacek Gołaczyński, Łukasz Goździaszek, Magdalena Górna-Zawadzka, Mirosław Górski, Andrzej Jarocha, Agata Jaroszek, Aleksandra Klich, Damian Klimas, Anna Kościółek, Wojciech Lamik, Lucyna Łuczak-Noworolnik, Rafał Malujda, Wiesław Maziarz, Stefan Mazurkiewicz, Zbigniew Okoń, Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Przemysław Polański, Melanie Raczek, Dominik Rozkrut, Monika Rozkrut, Katarzyna Smyk, Joanna Studzińska, Kinga Szmyd, Dariusz Szostek, Marek Świerczyński, Marcin Uliasz, Kajetan Wojsyk, Martyna Wójcik.
Hasła:Administracja elektroniczna
E-sądy
Handel elektroniczny
Informatyzacja
Marketing elektroniczny
Społeczeństwo informacyjne
Służba zdrowia
Usługi elektroniczne
Polska
Praca zbiorowa
Adres wydawniczy:Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017.
Opis fizyczny:XLI, [1], 474 strony : mapy, wykresy ; 24 cm.
Uwagi:Bibliografia na stronach XIX-XLI.
Forma gatunek:Książki.. Publikacje naukowe..
Dziedzina:Informatyka i technologie informacyjne
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Zakres czasowy:2001-2017 r.
Powstanie dzieła:2017 r.
Twórcy:Bar, Gabriela. Autor.

Białecki, Marcin R. Autor.

Borek, Marcin. Autor.

Czaplewski, Maciej. Autor.

Fiuk, Grzegorz. Autor.

Flaga-Gieruszyńska, Kinga. (1973- ). Autor

Foryś, Iwona. Autor.

Galewska, Ewa. (1976- ). Autor.

Gil, Izabella. Autor.

Gil, Piotr. Autor.

Głodowski, Włodzimierz. Autor.

Gołaczyński, Jacek. (1966- ). Autor

Goździaszek, Łukasz. Autor.

Górna-Zawadzka, Magdalena. Autor.

Górski, Mirosław. Autor.

Jarocha, Andrzej. Autor.

Jaroszek, Agata. Autor.

Klich, Aleksandra. Autor.

Klimas, Damian. Autor.

Kościółek, Anna. Autor.

Lamik, Wojciech. Autor.

Łuczak-Noworolnik, Lucyna. Autor.

Malujda, Rafał. Autor.

Maziarz, Wiesław M. Autor.

Mazurkiewicz, Stefan. Autor.

Okoń, Zbigniew. Autor.

Pluskwa-Dąbrowski, Kamil. Autor.

Polański, Przemysław. Autor.

Raczek, Melanie. Autor.

Rozkrut, Dominik. Autor.

Rozkrut, Monika. Autor.

Smyk, Katarzyna. Autor.

Studzińska, Joanna. (1975- ). Autor.

Szmyd, Kinga. Autor.

Szostek, Dariusz. Autor

Świerczyński, Marek. Autor.

Uliasz, Marcin. Autor.

Wojsyk, Kajetan. (1951- ). Autor.

Wójcik, Martyna. Autor.
Redakcja.

Skocz do:Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

 1. Przedmowa
 2. O Autorach
 3. Wykaz skrótów
 4. Bibliografia
 5. * Część I
 6. E-konsument
 7. Zjawiska i procesy kształtujące rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki cyfrowej w Polsce (Dominik Rozkrut)
 8. Konsument w świecie wirtualnym (Kamil Pluskwa-Dąbrowski)
 9. Wybrane problemy konsumenta na wspólnym rynku cyfrowym (Agata Jaroszek)
 10. Wpływ nowych przepisów dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na postępowanie przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Ewa Galewska)
 11. * Część II
 12. E-zdrowie
 13. Doświadczenia z realizacji regionalnych projektów e-zdrowie w Polsce – wyzwania, bariery, problemy, korzyści i rekomendacje (Grzegorz Fiuk)
 14. Świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem telemedycyny – stan obecny i perspektywy (Stefan Mazurkiewicz, Aleksandra Klich)
 15. Telemedycyna w świetle rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (Marek Świerczyński)
 16. MHealth a wybrane prawa pacjenta o charakterze informacyjnym (Kinga Flaga-Gieruszyńska)
 17. Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z 23.7.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (tzw. eIDAS) (Kajetan Wojsyk)
 18. Przechowywanie elektronicznej dokumentacji medycznej – wybrane problemy (Dariusz Szostek, Damian Klimas)
 19. Udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej – zagadnienia praktyczne (Aleksandra Klich, Katarzyna Smyk)
 20. * Część III
 21. E-wymiar sprawiedliwości
 22. Informatyzacja postępowania cywilnego w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego (Joanna Studzińska)
 23. Nowelizacja przepisów postępowania cywilnego dotycząca postępowań rozpoznawczych (Magdalena Górna-Zawadzka)
 24. Identyfikacja stron i uczestników postępowania – wybrane zagadnienia informatyzacji postępowania cywilnego (Jacek Gołaczyński)
 25. Dowód z dokumentu prywatnego w formie elektronicznej w sądowym postępowaniu cywilnym – wybrane zagadnienia (Andrzej Jarocha)
 26. Problem dowodów nielegalnych na przykładzie środków dowodowych pozyskanych z Internetu w sprawach rodzinnych (Marcin Białecki)
 27. Perspektywy pełnego zautomatyzowania elektronicznego postępowania upominawczego (Łukasz Goździaszek)
 28. Informatyzacja postępowania wieczystoksięgowego (Anna Kościółek)
 29. Informatyzacja postępowania o nadanie klauzuli wykonalności (Marcin Uliasz)
 30. Ochrona tajemnicy komornika sądowego w elektronicznym sądowym postępowaniu egzekucyjnym (Marcin Borek)
 31. Wszczęcie elektronicznej licytacji ruchomości (Włodzimierz Głodowski)
 32. Elektroniczna licytacja ruchomości czyli komorniczy portal aukcyjny (Kinga Szmyd)
 33. Wykorzystanie narzędzi elektronicznych w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym (Izabella Gil)
 34. * Część IV
 35. E-usługi publiczne
 36. Zagrożenia prywatności i bezpieczeństwa w Internecie w kontekście kompetencji cyfrowych (Monika Rozkrut)
 37. Elektroniczne usługi publiczne w wymiarze europejskim – na wybranych przykładach (Lucyna Łuczak-Noworolnik)
 38. E-usługi w praktyce radcy prawnego (Piotr Gil)
 39. Obowiązek korzystania przez zamawiających z systemu e-Certis – aspekty prawne i praktyczne (Martyna Wójcik)
 40. * Część V
 41. IT i e-commerce
 42. Prawo z rejestracji domeny i piractwo domenowe w orzecznictwie sądowym (Gabriela Bar, Wojciech Lamik)
 43. Odpowiedzialność za hiperlinki: pierwsze refleksje (Przemysław Polański)
 44. Marketing elektroniczny. Istota, bariery i perspektywy rozwoju w Polsce (Wiesław M. Maziarz)
 45. Marketing bezpośredni prowadzony za pomocą środków komunikacji elektronicznej w świetle planowanej reformy prawa europejskiego (Zbigniew Okoń)
 46. Wzmacnianie zaufania użytkowników e-commerce jako czynnik rozwoju tej formy handlu (Maciej Czaplewski)
 47. Przetwarzanie danych publicznych kołem zamachowym dla spółek e-commerce? – wyzwania prawne (Rafał Malujda)
 48. Wpływ handlu elektronicznego na zasady podatkowe (Iwona Foryś,Mirosław Górski)
 49. Cyberprzestępstwa związane z treścią pornograficzną z udziałem małoletnich (Melanie Raczek)

Zobacz spis treściSprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Biblioteka Gł.
ul. Skłodowskiej - Curie 5/7

Sygnatura: CZYTELNIA: 351
Numer inw.: 59655
Dostępność: można wypożyczyć za kaucją na 30 dni

schowek

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.