Miejska Biblioteka Publiczna

w Józefowie

book
book

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Autor: Oleksyn, Tadeusz.
Książka łączy cechy profesjonalnej monografii i podręcznika. Skierowana jest raczej do osób już zaawansowanych w problematyce ZZL niż do początkujących.W obecnym, trzecim, zaktualizowanym i rozszerzonym wydaniu tej książki szczegółowo omówiono następujące zagadnienia:- podmioty, funkcje i struktury ZZL we współczesnych dużych organizacjach,- zarządzanie kompetencjami oraz rozwój zawodowy,-

kształtowanie, racjonalizacja i restrukturyzacja zatrudnienia,- motywowanie w organizacji,- systemy wynagradzania i zasady ich budowy,- wymiarowanie pracy i ocena pracowników,- kultura i etyka organizacji w kontekście ZZL,- najważniejsze wyzwania ZZL ? także w kontekście globalizacji i wniosków zeświatowego kryzysu.

Zobacz pełny opis
Odpowiedzialność:Tadeusz Oleksyn.
Seria:HR
Hasła:Kadry - polityka
Podręczniki
Adres wydawniczy:Warszawa : Wolters Kluwer, 2014.
Wydanie:Wyd. 3. rozsz. i zaktualizowane.
Opis fizyczny:642 s. : il. ; 24 cm.
Uwagi:Bibliogr. s. 621-630 i przy rozdz. Indeks.
Przeznaczenie:Dla zarządzających organizacjami, menedżerów, specjalistów personalnych, konsultantów, pracowników naukowych i słuchaczy wydziałów zarządzania i ekonomii.
Skocz do:Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki
Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

 1. O autorze
 2. Wprowadzenie do trzeciego wydania
 3. Rozdział 1. Istota i ewolucja zarządzania kadrami
 4. 1.1. Kłopotliwa terminologia, ważkie różnice
 5. 1.2. Starożytny rodowód, wojskowe inspiracje
 6. 1.3. Model tradycyjny w cywilnych organizacjach
 7. 1.4. Administrowanie zatrudnieniem
 8. 1.5. Personnel Management (PM)
 9. 1.6. Human Resource(s) Management (HRM)
 10. 1.7. Analogie i różnice pomiędzy PM a HRM
 11. 1.8. Zarządzanie potencjałem społecznym i IRM
 12. 1.9. Zarządzanie kapitałem ludzkim i intelektualnym
 13. 1.10. Ewolucja zarządzania kadrami w Polsce
 14. Tematy do przemyślenia lub dyskusji
 15. Rekomendowana literatura uzupełniająca
 16. Rozdział 2. ZZL w systemie zarządzania organizacją
 17. 2.1. Związki ZZL z systemem zarządzania organizacją i zarządzaniem strategicznym
 18. 2.2. Podmioty ZZL i podział ról między nimi
 19. 2.3. Organizacja pionu HR
 20. 2.4. Kompetencje menedżera HR
 21. 2.5. Funkcje ZZL
 22. 2.6. Jakość wypełniania funkcji ZZL w przedsiębiorstwach z "Listy 500"
 23. 2.7. ZZL w małych oraz średnich przedsiębiorstwach (MŚP)
 24. 2.8. ZZL w sferze budżetowej
 25. Tematy do przemyślenia lub dyskusji
 26. Rekomendowana literatura uzupełniająca
 27. Rozdział 3. Kompetencje i rozwoj zawodowy
 28. 3.1. Różne rozumienie kompetencji
 29. 3.2. Projektowanie kompetencji - determinanty i dylematy decyzyjne
 30. 3.3. Kompetencje naczelnego kierownictwa w sektorze publicznym
 31. 3.4. Kompetencje kierowników najwyższego szczebla w przedsiębiorstwach
 32. 3.5. Kompetencje nauczycieli akademickich
 33. 3.6. Kompetencje i ścieżki rozwoju menedżerów średniego szczebla w sektorze przedsiębiorstw
 34. 3.7. Kompetencje kierowników I linii
 35. 3.8. Kompetencje mistrzów i brygadzistów
 36. 3.9. Kompetencje specjalistów, koordynatorów i głównych specjalistów
 37. 3.10. Kompetencje pracowników merytoryczno?wykonawczych
 38. 3.11. Kompetencje pracowników operacyjnych
 39. 3.12. Zarządzanie talentami
 40. 3.13. Formy rozwoju zawodowego
 41. 3.14. Awanse i polityka awansowa
 42. Tematy do przemyślenia lub dyskusji
 43. Rekomendowana literatura uzupełniająca
 44. Rozdział 4. Kształtowanie zatrudnienia
 45. 4.1. Zatrudnieni, pracujący, aktywni zawodowo, szara strefa
 46. 4.2. Formy zatrudnienia
 47. 4.3. Umowy o pracę
 48. 4.4. Czynniki wpływające na liczbę pracowników i strukturę zatrudnienia
 49. 4.5. Planowanie zatrudnienia
 50. 4.6. Rekrutacja i dobór kadr
 51. 4.7. Racjonalizacja i restrukturyzacja zatrudnienia
 52. 4.8. Zwolnienia pracowników
 53. Tematy do przemyślenia lub dyskusji
 54. Rekomendowana literatura uzupełniająca
 55. Rozdział 5. Motywowanie
 56. 5.1. Istota motywowania
 57. 5.2. Motywowanie a motywacja
 58. 5.3. Motywowanie czy manipulowanie?
 59. 5.4. Motywacja a satysfakcja
 60. 5.5. Ewolucja motywowania
 61. 5.6. Systemy motywacyjne
 62. 5.7. Motywatory materialne i niematerialne
 63. 5.8. Motywatory pozytywne i negatywne
 64. 5.9. Motywatory krótkookresowe i odroczone w czasie
 65. 5.10. Polityka motywacyjna
 66. Tematy do przemyślenia lub dyskusji
 67. Rekomendowana literatura uzupełniająca
 68. Rozdział 6. Wynagradzanie
 69. 6.1. Kłopotliwa definicja i nadmiar pojęć
 70. 6.2. Zasady wynagradzania - regulacje kodeksowe
 71. 6.3. Płaca godziwa według Europejskiej Karty Społecznej
 72. 6.4. Zasady wynagradzania według teorii i dobrej praktyki
 73. 6.5. System wynagradzania i jego struktura
 74. 6.6. Formy płac
 75. 6.7. System taryfowy
 76. 6.8. Premiowanie i nagradzanie
 77. 6.9. Kafeterie
 78. 6.10. Polityka płac w organizacji
 79. 6.11. Wybrane dylematy dotyczące polityki płac
 80. Tematy do przemyślenia lub dyskusji
 81. Rekomendowana literatura uzupełniająca
 82. Rozdział 7. Wymiarowanie pracy i ocena pracownikow
 83. 7.1. Istota i sens wymiarowania pracy
 84. 7.2. Wartościowanie pracy
 85. 7.3. Normowanie i wymiarowanie ilości pracy
 86. 7.4. Jak zmniejszać indywidualne różnice w wydajności pracy?
 87. 7.5. Jak zmniejszać asynchronizację pracy?
 88. 7.6. Efektywność pracy
 89. 7.7. Koszty pracy
 90. 7.8. Ocena pracy, pracowników, ich potencjału oraz kapitału ludzkiego
 91. Tematy do przemyślenia lub dyskusji
 92. Rekomendowana literatura uzupełniająca
 93. Rozdział 8. Kultura i etyka organizacji
 94. 8.1. Katastrofa chemiczna w Bhopalu - studium przypadku
 95. 8.2. Definicje kultury organizacji
 96. 8.3. Poziomy kultury organizacji
 97. 8.4. Typy kultur
 98. 8.5. Kształtowanie kultury organizacji
 99. 8.6. Zarządzanie międzykulturowe
 100. 8.7. Etyka - istota, źródła, mity
 101. 8.8. Wybrane kwestie etyczne
 102. 8.9. Społeczna odpowiedzialność organizacji i kodeksy etyczne
 103. 8.10. Gry organizacyjne i zachowania nieetyczne
 104. 8.11. Koncepcja sustainability jako paradygmat kulturowy i etyczny
 105. Tematy do przemyślenia lub dyskusji
 106. Rekomendowana literatura uzupełniająca
 107. Rozdział 9. Zamiast zakończenia: wyzwania ZZL z szerszej perspektywy
 108. 9.1. Potrzeba kondensacji w mgławicy mikrofirm
 109. 9.2. Ograniczenie emigracji zarobkowej i przedwczesnej dezaktywizacji zawodowej
 110. 9.3. Wyzwania demograficzne
 111. 9.4. Skuteczniejsze budowanie wartości firmy
 112. 9.5. Odrobienie starych lekcji
 113. 9.6. Reorientacja w kierunku organizacji zarządzanych procesowo i projektowo
 114. 9.7. Kurs na TQM i HRTQM
 115. 9.8. ZZL a zarządzanie wiedzą i benchmarking
 116. 9.9. Ograniczanie nadmiernej rywalizacji na rzecz współpracy
 117. 9.10. Szaty dla króla
 118. 9.11. Nieodmiennie przemożny wpływ kultury
 119. 9.12. ZZL - nauki płynące ze światowego kryzysu
 120. Załącznik. Wyjaśnienie wybranych terminów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim
 121. Bibliografia
 122. Spis ilustracji
 123. Spis tabel
 124. Indeks

Zobacz spis treściSprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Biblioteka Gł.
ul. Skłodowskiej - Curie 5/7

Sygnatura: MAGAZYN: 005 P
Numer inw.: 53326
Dostępność: można wypożyczyć na 30 dni

schowek


Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki:

book


Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.