Miejska Biblioteka Publiczna

w Józefowie

book
book

Agresywność młodzieży : problem indywidualny i społeczny

Autor: Wolińska, Jolanta Maria.

Odpowiedzialność:Jolanta Maria Wolińska.
Hasła:Agresywność - socjologia - Polska - od 1989 r.
Młodzież - socjologia - Polska - od 1989 r.
Rodzina - socjologia - Polska - od 1989 r.
Adres wydawniczy:Lublin : Wydaw. UMCS [Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej], 2010.
Opis fizyczny:162 s. ; 24 cm.
Uwagi:Bibliogr. s. [147]-162.
Skocz do:Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

 1. I. Agresja i agresywność jako przedmiot badań
 2. 1.1. Problemy definicyjno-pojęciowe agresji i agresywności
 3. 1.1.1. Wybrane kryteria klasyfikowania zachowań agresywnych
 4. 1.1.2. Agresja a agresywność
 5. II. Geneza agresji i agresywności w świetle badań i poglądów psychologicznych
 6. II. 1. Koncepcje biologiczne zachowań agresywnych
 7. 11.1.1. Neurofizjologiczne i organiczne podłoże agresji
 8. 11.1.2. Popędowo-instynktywistyczne uwarunkowania agresji
 9. 11.2. Psychospołeczne teorie agresji
 10. 11.2.1. Klasyczna teoria "frustracja-agresja" oraz jej modyfikacje i reperkusje
 11. 11.2.2. Agresja jako wyuczona dyspozycja
 12. 11.2.2.1. Agresja nawykowa - efekt klasycznej teorii uczenia się
 13. 11.2.2.2. Społeczne uczenie się zachowań agresywnych
 14. 11.3. Procesy poznawcze jako regulatory zachowań agresywnych
 15. III. Rodzina jako system wychowawczy
 16. 111.1. Realizowanie funkcji wychowawczej rodziny wobec dorastających dzieci za pośrednictwem postaw rodzicielskich
 17. III.1.1. Spostrzeganie przez dorastające dzieci postaw macierzyńskich i ojcowskich jako metoda ich poznania
 18. 111.2.Rodzinne uwarunkowania agresji i agresywności w ujęciu niektórych badań oraz koncepcji psychologicznych
 19. IV. Problematyka i program badań własnych
 20. IV. 1. Problematyka eksploracji
 21. IV.2. Hipotezy badawcze
 22. IV.3. Metody badań
 23. IV.3.1. Analiza dokumentacji szkolnej
 24. 1V.3.2. Kwestionariusz do Badania Zachowania się Rodziców w Percepcji Dziecka - CRPBI-III E. S. Schaefera
 25. IV.3.3. Wywiad
 26. IV.3.4. Kwestionariusz do badania agresywności "Nastroje i Humory" A. H. Bussa i Ann Durkee
 27. IV.3.5. Technika nominacyjna do diagnozy agresywności Marii Szostak
 28. IV.4. Przebieg badań empirycznych i charakterystyka socjodemograficzna badanej populacji
 29. IY.4.1. Charakterystyka socjodemograficzna badanych chłopców i dziewcząt o skrajnych nasileniach agresywności
 30. IV.5. Zasady analizy statystycznej otrzymanych wyników
 31. V. Analiza wyników badań
 32. V.I. Postawy rodzicielskie a agresywność oraz poczucie winy dorastających dzieci
 33. V.I.I. Postawy ojcowskie a agresywność oraz poczucie winy synów
 34. V.1.2. Postawy macierzyńskie a agresywność oraz poczucie winy synów
 35. V.1.3. Postawy ojcowskie a agresywność oraz poczucie winy córek .
 36. V.1.4. Postawy macierzyńskie a agresywność oraz poczucie winy córek
 37. V.2. Postawy rodzicielskie a agresywność (agresja, wrogość) oraz poczucie winy dorastających dzieci. Interpretacja czynnikowa
 38. V.2.1. Interakcje w diadzie ojcowie-synowie
 39. V.2.2. Interakcje w diadzie matki-synowie
 40. V.2.3. Interakcje w diadzie ojcowie-córki
 41. V.2.4. Interakcje w diadzie matki-córki
 42. V.3. Percepcja zachowania agresywnego adolescentów przez ich rówieśników i nauczycieli a samopercepcja agresywności
 43. V.4. Postawy wychowawcze rodziców a wskaźniki percepcyjne agresywności osób badanych uzyskane na podstawie ocen rówieśników i nauczycieli
 44. V.5. Porównanie oddziaływania wychowawczego rodziców - ojców i matek - wobec dorastających dzieci o skrajnych nasileniach agresywności
 45. V.5.1. Różnice między postawami ojcowskimi i macierzyńskimi wobec chłopców (nieagresywnych i agresywnych)
 46. V.5.2. Różnice między postawami ojcowskimi i macierzyńskimi wobec dziewcząt (nieagresywnych i agresywnych)
 47. V.6. Postawy rodzicielskie przejawiane wobec agresywnych dzieci
 48. V.7. Prezentowanie modelu agresji w rodzinie, tolerowanie zachowań agresywnych przez rodziców, stosowane wzmocnienia rodzicielskie (nagrody, kary) oraz negatywne stosunki uczuciowe w rodzinie dorastającej młodzieży o różnym nasileniu agresywności
 49. V.8. Nasilenie i rodzaje zachowań agresywnych a płeć podmiotu agresji (osoby badanej)
 50. V.8.1. Porównanie dziewcząt i chłopców pod względem nasilenia agresywności i jej przejawów
 51. V.8.2. Agresywni chłopcy a agresywne dziewczęta
 52. V.9. Dynamika agresji jako problem społeczny
 53. VI. Interpretacja i dyskusja wyników badań własnych

Zobacz spis treściSprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Filia Michalin
ul. Słoneczna

Sygnatura: 316
Numer inw.: 37679
Dostępność: można wypożyczyć na 30 dni

schowek

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.