Miejska Biblioteka Publiczna

w Józefowie

book
book

System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej

Autor: Chmaj, Marek

Odpowiedzialność:Marek Chmaj, Wiesław Skrzydło.
Seria:Seria Akademicka
Hasła:Prawo wyborcze - Polska - stan na 2008 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego - ordynacja - Polska - stan na 2005 r.
Podręczniki akademickie
Adres wydawniczy:Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.
Wydanie:Wyd. 4.
Opis fizyczny:181, [1] s. ; 24 cm.
Skocz do:Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki
Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

 1. Słowo wstępne
 2. *
 3. Rozdział pierwszy
 4. Zagadnienia ogólne
 5. * 1. Demokracja bezpośrednia i demokracja pośrednia
 6. * 2. Prawo wyborcze a uprawomocnienie władzy
 7. * 3. Mandat przedstawicielski
 8. * 3.1. Charakterystyka ogólna
 9. * 3.2. Mandat przedstawicielski w Polsce; jego nabycie oraz objęcie
 10. * 3.3. Przesłanki wygaśnięcia mandatu przedstawicielskiego
 11. * 4. Objęcie urzędu i wygaśnięcie mandatu Prezydenta
 12. * 5. Objęcie urzędu i wygaśnięcie mandatu wójta lub burmistrza (prezydenta miasta)
 13. * Literatura
 14. *
 15. Rozdział drugi
 16. Zasady polskiego prawa wyborczego
 17. * 1. Uwagi wstępne
 18. * 2. Zasada powszechności
 19. * 3. Zasada równości
 20. * 4. Zasada bezpośredniości
 21. * 5. Zasada tajności (głosowania)
 22. * 6. Zasada wyborów proporcjonalnych
 23. * 6.1. Uwagi ogólne
 24. * 6.2. Metody podziału mandatów
 25. * 6.3. Deformacje wyników wyborów
 26. * 6.4. Stosowanie zasady proporcjonalności w III Rzeczypospolitej
 27. * 7. Zasada wyborów większościowych
 28. * 7.1. Założenia ogólne
 29. * 7.2. Ewolucja systemu większościowego w Polsce
 30. * 7.3. Deformacje wyników wyborów w systemie większościowym
 31. * Literatura
 32. *
 33. Rozdział trzeci
 34. System wyborczy do Sejmu i Senatu
 35. * 1. Uchwalenie nowej ordynacji wyborczej
 36. * 2. Ogólna charakterystyka obowiązującej ordynacji wyborczej
 37. * 3. Zarządzenie i przygotowanie wyborów
 38. * 4. Komisje wyborcze
 39. * 5. Głosowanie i ustalanie wyników
 40. * 6. Protesty wyborcze i ważność wyborów
 41. * 7. Kampania wyborcza
 42. * 8. Finansowanie kampanii wyborczej
 43. * 9. Przepisy szczególne dla wyborów do Sejmu RP
 44. * 10. Przepisy szczególne dotyczące wyborów do Senatu RP
 45. * 11. Przepisy karne i przepisy szczególne
 46. * Literatura
 47. *
 48. Rozdział czwarty
 49. System wyborczy na urząd Prezydenta RP
 50. * 1. Uwagi ogólne
 51. * 2. Wybory prezydenckie w Polsce - ewolucja zasad i praktyki
 52. * 3. Dotychczasowe zmiany przepisów ordynacji wyborczej
 53. * 4. Kadencja Prezydenta RP
 54. * 5. Zasady wyboru
 55. * 6. Organy wyborcze
 56. * 7. Przygotowanie wyborów
 57. * 8. Zgłaszanie kandydatów na Prezydenta RP
 58. * 9. Głosowanie
 59. * 10. Ustalanie wyników głosowania
 60. * 11. Głosowanie ponowne
 61. * 12. Protesty wyborcze
 62. * 13. Kampania wyborcza
 63. * 14. Finansowanie kampanii wyborczej
 64. * 15. Przepisy karne
 65. * Literatura
 66. *
 67. Rozdział piąty
 68. System wyborów do Parlamentu Europejskiego
 69. * 1. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego nową formą wyłaniania przedstawicieli
 70. * 2. Prawne podstawy wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce
 71. * 3. Czynne i bierne prawo wyborcze
 72. * 4. Organy wyborcze
 73. * 5. Komitety wyborcze i zgłaszanie kandydatów
 74. * 6. Kampania wyborcza i jej finansowanie
 75. * 7. Głosowanie i ustalanie jego wyników
 76. * 8. Protesty wyborcze i ważność wyborów
 77. * Literatura
 78. *
 79. Rozdział szósty
 80. System wyborczy do organów stanowiących samorządu terytorialnego
 81. * 1. Uwagi ogólne
 82. * 2. Zasady wyborów
 83. * 3. Organy wyborcze
 84. * 4. Głosowanie oraz ustalenie wyników głosowania
 85. * 5. Protesty wyborcze i stwierdzenie ważności wyborów
 86. * 6. Kampania wyborcza
 87. * 7. Finansowanie wyborów
 88. * 8. Przepisy szczególne wyborów do rad i sejmików
 89. * 8.1. Wybory do rad gmin
 90. * 8.2. Wybory do rad powiatów
 91. * 8.3. Wybory do sejmików województw
 92. * 9. Obsadzenie mandatów bez głosowania
 93. * 10. Wygaśnięcie mandatu radnego
 94. * 11. Wybory uzupełniające i przedterminowe
 95. * 12. Przepisy karne
 96. * Literatura
 97. *
 98. Rozdział siódmy
 99. System wyborczy na urząd wójta, burmistrza (prezydenta miasta)
 100. * 1. Uwagi ogólne
 101. * 2. Zgłaszanie i rejestracja kandydatów
 102. * 3. Głosowanie oraz ustalenie wyników głosowania
 103. * 4. Kampania wyborcza i finansowanie wyborów
 104. * 5. Przepisy karne
 105. * Literatura
 106. * Zakończenie
 107. * *

Zobacz spis treściSprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Biblioteka Gł.
ul. Skłodowskiej - Curie 5/7

Sygnatura: 342
Numer inw.: 45988
Dostępność: można wypożyczyć na 30 dni

schowek


Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki:

bookbookbook


Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.