Miejska Biblioteka Publiczna

w Józefowie

book
book

Autodestruktywność dzieci i młodzieży

Autor: Ziółkowska, Beata
Celem książki jest przedstawienie zachowań ryzykownych współczesnej młodzieży oraz społeczno-kulturowych, osobowościowych i fizjologicznych determinant rozwijania autodestruktywności w różnej postaci.Czas adolescencji, zarówno z uwagi na przemiany biologiczne, jak i psychospołeczne, związane z formowaniem tożsamości, jest okresem ryzyka dlarozwijania niekorzystnych zachowań. Jednocześnie, im wcześniej

pojawiają się problemy w funkcjonowaniu jednostki, tym większe ryzyko rozwojowe stanowią, bowiem modyfikują zarówno aktualne funkcjonowanie, jak i dalszy przebieg rozwoju, zdrowie somatyczne oraz psychiczne. Tym samym niezwykle istotne jest podejmowanie działań mających na celu sprawne wychwycenie niepokojących sygnałów i uruchomienie działań pomocowych.Oryginalność książki stanowi zebranie najbardziej istotnych zachowań autodestrukcyjnych w jednej pozycji, udokumentowanie obowiązujących stanowisk teoretycznych najnowszymi badaniami, a także spojrzenie na nie okiem ekspertów: neuropsychologa, edukatora-psychoprofilaktyka, psychiatry, psychoterapeuty, socjologa i teologa.

Zobacz pełny opis
Odpowiedzialność:Beata Ziółkowska, Jowita Wycisk.
Seria:Engram
Hasła:Autodestruktywność
Dojrzewanie
Nastolatki
Zachowania ryzykowne
Podręcznik
Adres wydawniczy:Warszawa : Difin, 2019.
Wydanie:Wydanie pierwsze.
Opis fizyczny:300 stron : ilustracje, fotografie ; 23 cm.
Uwagi:Bibliografia, netografia na stronach 254-284.
Forma gatunek:Książki. Publikacje fachowe. Publikacje naukowe.
Dziedzina:Psychologia
Powstanie dzieła:2019 r.
Twórcy:Wycisk, Jowita. (1971- ) Autor

Przeznaczenie:Adresatami książki są osoby pracujące z młodzieżą, teoretycy z zakresu nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu, rodzice i wychowawcy, osoby zajmujące się profesjonalnie rozwiązywaniem problemów adaptacyjnych młodzieży.
Skocz do:Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

 1. Wprowadzenie
 2. * I. SPECYFIKA ADOLESCENCJI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
 3. * 1. Czym jest dorastanie?
 4. 2. Młodzież jako grupa społeczna – szanse i zagrożenia
 5. 3. Potrzeby i zadania stadium adolescencji
 6. 3.1. Potrzeby psychiczne młodzieży
 7. 3.2. Zadania rozwojowe adolescencji
 8. * BLOK EKSPERCKI:
 9. Świat i młodzi, świat młody – perspektywa socjologa i teologa
 10. dr hab. Paweł PRÜFER, prof. AJP
 11. * 4. W jaki sposób nastolatek spostrzega siebie i swoje ciało?
 12. 5. Kryzys adolescencyjny: istota i przebieg
 13. 5.1. Formowanie tożsamości
 14. 5.2. Konteksty rozwoju tożsamości
 15. 5.2.1. Rodzina
 16. 5.2.2. Grupa rówieśnicza
 17. 5.2.3. Kultura
 18. 6. Autodestruktywność i współwystępowanie zachowań problemowych jako odpowiedź na kryzys adolescecncyjny
 19. * BLOK EKSPERCKI:
 20. Próbując zrozumieć zachowania nastolatków… – perspektywa psychologa rozwojowego
 21. mgr Mateusz WILIŃSKI
 22. * 7. Problemy współczesnej młodzieży w doniesieniach z badań
 23. 7.1. Fizjologia układu nerwowego
 24. 7.2. Ocena siebie – ocena ciała
 25. 7.3. Młodzi a media
 26. 7.4. Zdrowie psychiczne nastolatków
 27. Podsumowanie
 28. * II. ZABURZENIA ODŻYWIANIA i NIEPRAWIDŁOWE ZACHOWANIA JEDZENIOWE
 29. * 1. Czym są zaburzenia odżywiania?
 30. 2. Klasyfikacja, diagnoza, rozpowszechnienie, leczenie
 31. * BLOK EKSPERCKI:
 32. Trudności diagnostyczne – perspektywa psychoterapeuty
 33. dr Magdalena GRABOWSKA
 34. * 2.1. Jadłowstręt psychiczny
 35. 2.2. Bulimia psychiczna
 36. 2.3. Zespół jedzenia kompulsyjnego
 37. 2.4. Zaburzenie polegające na ograniczaniu/unikaniu jedzenia
 38. 2.5. Ortoreksja psychiczna
 39. 2.6. Dysmorfia mięśniowa
 40. 2.7. Diabulimia
 41. 3. Uwarunkowania i mechanizm (nie)jedzenia
 42. 3.1. Czynniki biofizjologiczne
 43. * BLOK EKSPERCKI:
 44. „Drugi mózg” (oś jelita – mózg) – perspektywa neuropsychologa
 45. dr hab. Aneta BORKOWSKA
 46. * 3.2. Czynniki społeczne
 47. 3.3. Czynniki kulturowe
 48. 4. Problemy jedzeniowe i spostrzeganie ciała przez młodzież w doniesieniach z badań
 49. Podsumowanie
 50. * III. SAMOUSZKODZENIA UMIARKOWANE
 51. * 1. Czym są samookaleczenia?
 52. 2. Klasyfikacja, diagnoza i rozpowszechnienie samookaleczeń
 53. 3. Różnicowanie samookaleczeń i samobójstw
 54. 4. Okaleczanie ciała a płeć
 55. * BLOK EKSPERCKI:
 56. Autodestruktywność młodzieży – perspektywa seksuologa
 57. prof. dr hab. Maria BEISERT, dr Agnieszka IZDEBSKA
 58. * 5. Zrozumieć osobę okaleczającą się
 59. 5.1. Motywy i funkcje samookaleczeń
 60. * BLOK EKSPERCKI:
 61. Gdy ciało się zmienia – perspektywa psychoterapeuty
 62. mgr Iwona JÓŹWIAK, mgr Mateusz WILIŃSKI
 63. * 5.1.1. Jawnie formułowane intencje
 64. 5.1.2. Funkcje psychologiczne
 65. 5.2. Bio-psycho-kulturowo-społeczny model wyjaśniania samookaleczeń
 66. 5.2.1. Odległe czynniki ryzyka
 67. 5.2.2. Mechanizmy pośredniczące
 68. 5.2.2.1. Czynniki neurofizjologiczne
 69. 5.2.2.2. Czynniki intrapsychiczne
 70. 5.2.2.3. Czynniki interpersonalne
 71. Podsumowanie
 72. * IV. ZABURZENIA UŻYWANIA ALKOHOLU
 73. * 1. Alkohol, napoje energetyczne, upijanie się – ustalenia terminologiczne
 74. 2. Używanie alkoholu i psychodrinków – epidemiologia w świetle wyników badań
 75. 3. Diagnoza i różnicowanie różnych wzorów picia alkoholu
 76. 4. Uwarunkowania oraz mechanizm zaburzenia używania alkoholu
 77. 4.1. Determinanty zaburzeń używania alkoholu
 78. 4.2. Mechanizmy rozwoju uzależnienia i powstawania głodu alkoholowego
 79. 4.2.1. Mechanizmy uzależnienia
 80. 4.2.2. Mechanizmy głodu alkoholowego
 81. 5. Somatyczne i psychospołeczne funkcjonowanie osób z zaburzeniami używania alkoholu
 82. 5.1. Skutki somatyczne
 83. 5.2. Skutki psychospołeczne
 84. * BLOK EKSPERCKI:
 85. Młodzi i alkohol – perspektywa psychoterapeuty
 86. dr Ewa WOJTYNKIEWICZ
 87. * 6. Zrozumieć osobę uzależnioną i jej bliskich
 88. 7. Leczenie i psychoterapia zaburzeń używania alkoholu
 89. 8. Używanie alkoholu w doniesieniach z badań
 90. Podsumowanie
 91. V. ZABURZENIA UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
 92. * 1. Narkotyki i paranarkotyki – ustalenia terminologiczne
 93. 2. Epidemiologia w świetle wyników badań
 94. 3. Diagnoza i różnicowanie
 95. 4. Uwarunkowania i fazy przyjmowania narkotyków i paranarkotyków
 96. 4.1. Determinanty sięgania po narkotyki i paranarkotyki
 97. * BLOK EKSPERCKI:
 98. Młodzi i narkotyki oraz dopalacze – perspektywa profilaktyka
 99. mgr Agnieszka NOCULAK, mgr Aneta OKONIEWSKA
 100. * 4.2. Mechanizm i fazy uzależnienia narkotycznego
 101. 5. Konsekwencje używania narkotyków i paranarkotyków
 102. 5.1. Funkcjonowanie somatyczne
 103. 5.2. Funkcjonowanie psychiczne
 104. 5.3. Funkcjonowanie społeczne
 105. 6. Leczenie i psychoterapia
 106. * BLOK EKSPERCKI:
 107. Nastolatek w poradni profilaktyki i leczenia uzależnień – perpektywa terapeuty
 108. mgr Magdalena MÜLLER-KSYCKA
 109. * 7. Narkotyki i dopalacze w świetle wyników badań
 110. Podsumowanie
 111. * V. PREWENCJA ZACHOWAŃ AUTODESTRUKTYWNYCH
 112. * 1. Wprowadzenie
 113. 2. Prewencja w obrębie instytucji – ujęcie systemowe
 114. 3. Poziom międzyinstytucjonalny
 115. 4. Poziom instytucji
 116. 4.1. Rola dorosłych opiekunów: nauczycieli i innych pracowników szkoły
 117. 4.2. Rola osób pierwszego kontaktu. Zespół kryzysowy
 118. 4.3. Psychoedukacja personelu i młodzieży szkolnej
 119. 4.4. Postępowanie na terenie szkoły. Od obserwacji sygnałów ostrzegawczych do interwencji
 120. 4.4.1. Jak pracownicy szkoły dowiadują się o istnieniu problemu?
 121. 4.4.2. Jak rozmawiać z nastolatkiem? Podstawowe zasady komunikacji w obliczu niepokojących zachowań
 122. 4.4.3. Skierowanie nastolatka do osoby pierwszego kontaktu
 123. 4.4.4. Interwencja na terenie szkoły
 124. 4.4.5. Współpraca z rodzicami
 125. 4.5. Procedura postępowania na terenie szkoły
 126. 5. Poziom relacji wychowawca – uczeń
 127. 5.1. Szczególne znaczenie relacji międzyludzkiej
 128. 5.2. Postawa wobec nastolatka przejawiającego zachowania autodestruktywne
 129. 6. Poziom osobisty dorosłego opiekuna młodzieży
 130. * ZAKOŃCZENIE
 131. LITERATURA
 132. NOTKI O AUTORKACH
 133. MATERIAŁY POMOCNICZE

Zobacz spis treściSprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Biblioteka Gł.
ul. Skłodowskiej - Curie 5/7

Sygnatura: CZYTELNIA: 159.9
Numer inw.: 64081
Dostępność: można wypożyczyć na 30 dni

schowek

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.